assign('UP', getUpLink()); $pavek->parse('main.hot_pavek'); $content->assign('UP', getUpLink()); $content->assign('HOT_PAVEK', $pavek->text('main.hot_pavek')); $content->assign('SERVER_URL', 'http://'.$_SERVER['SERVER_NAME']); $content->parse('main'); $main->assign('MAIN_MENU_HOME', getSelMainMenu()); $main->assign('MENU', generateMenu()); $main->assign('UP', getUpLink()); $main->assign('CONTENT', $content->text('main')); $main->assign('SERVER_URL', 'http://'.$_SERVER['SERVER_NAME']); $main->assign('TITLE', 'Letní tábory, akce pro děti, hry, schůzky, dětský tábor Pávek'); $action=getNearestAction($db); $main->assign('ACTION', $action['name']); $main->assign('DATE', $action['start'].' až '.$action['end']); $main->parse("main.nearest_action"); $main->parse("main.menu"); $main->parse("main"); echo $main->text("main"); ?>